Folkpartistisk moteld från Haddad

Folkpartiet Västerås egna kändis Roger Haddad laddar om och ger moteld i debatten kring ungdomsarbetslösheten.

Det finns lite saker i hans inlägg som jag vill kommentera;

Haddad: "Ungdomsarbetslösheten är ett problem men inte lika svart som S-företrädare påstår i riksdagens kammare, för i vissa kommuner sjunker ungdomsarbetslösheten, medan den ökar i andra kommuner. Dels pga av fel utbildning, dels på grund av ofullständig utbildning men också pga av det osäkra arbetsmarknadsläget"

Kommentar: 24,2% ÄR ett problem. Det ÄR ett problem att var fjärde person som går ut gymnasiet gör det med ett ofullständigt gymnasiebetyg. Det ÄR ett problem att vi får en generation av unga människor som står extremt långt ifrån arbetsmarknaden. Problemet är att man från regeringens sida visar sig totalt ointresserade av att göra något åt saken.

När det gäller utbildningssidan så tog Haddads egna parti bort det riktade statsstödet för vuxenutbildningen. Något riksdagen med Socialdemokraterna i spetsen nu tvingat dem att återinföra. Men antalet platser inom vuxenutbildningen under den nuvarande regeringens tid vid makten är i alla fall färre än under den föregående socialdemokratiska regeringens, trots att det då rådde högkonjunktur. I år har regeringen skurit ned på vuxenutbildningen med över en miljard.

Haddad: "Min bild är att vid sidan av kommunernas insatser och statens satsningar på yrkexvus och Yrkeshögskolan så finns det idag stora möjligheter för ungdomar att få stöd och utbildningsinsatser, tyvärr väljer inte alla ungdomar som skulle behöva detta att tacka ja."

Kommentar: Stöd och utbildningsinsatser. Nystartsjobben till unga har minskat med 25 procent på ett år. I januari 2012 fick 3 990 ungdomar ett subventionerat nystartsjobb, i januari 2011 var det 2 961. Andelen som får del av den särskilda jobbgarantin för unga har sjunkit från 48 procent till 43 procent. Det tyder på att fler ungdomar går arbetslösa längre än de 15 månader garantin varar. Allt fler under 25 år, 12 593 personer, dyker upp i jobb- och utvecklingsgarantin som egentligen var tänkt för vuxna. Och nu har vi börjat se en ökning av unga i Sveriges största arbetsgivare; FAS 3. Är det detta Haddad menar att ungdomarna väljer bort? Inte underligt.

Haddad:" Istället för att tjafsa om siffror är det viktigt att varje kommun sitter och benar ut vilka som faktiskt sitter hemma och inte erbjuds ngt och de som inte har en utbildning och riskerar ett långt bidragsberoende. Detta är den riktiga ungdomsarbetslösheten men få verkar vilja fokusera på rätt målgrupp utan väljer att förenkla och uttala sig med felaktigt underlag."

Kommentar: Jag förstår att Haddad inte vill tjafsa om siffror. Det skulle jag inte heller vilja göra i hans position, för dem är förödande uppriktiga; I princip säger dem en sak: Jobbpolitiken så här långt har haft en stark övertro på effekten av ekonomiska incitament, underbyggt av teoretiska resonemang om vad som borde fungera, men med ytterst svag empiri från verkligheten. Och verkligheten visar att den politik man nu fört i 6 år inte leder till fler hållbara arbeten och har missat uppgiften att ha en verktygslåda fulla med insatser för unga som riskerar ramla utanför.

Haddad: "Utöver reformeringen av skolsystemet som Fp och regeringen precis påbörjat (hösten2011) vill vi från Fp införa ungdomsavtal med lägre ingångslöner initialt. Detta kritiseras av alla från det rödgröna lägret och Kommunal, men alternativa, konstruktiva lösningar lyser med sin frånvaro. Den typen av debatt löser inte problemet: de ungas utanförskap på arbetsmarknaden."

Kommentar: Okej, vi kritiserar utan förslag? Eller gör vi? Det finns mycket att läsa från oss om detta här, här, här, här och här.
Folkpartiet fortsätter att hävda och referera till ungdomslöneavtal och i samma mening nämna IF Metall. Man hänvisar till IF Metalls avtal som "riktar sig till ungdomar". Det finns inget sånt.
Det man egentligen menar är IF Metalls avtal om generationsväxling av kvalificerad arbetskraft inom industrin. Det går ut på att avtalen, som prövades individuellt och skulle vara godkända av facket, att en tydlig utbildningsplan upprättas där alla moment och tidsåtgång är tydligt reglerat och dessutom tillsammans med en handledare. Den bortre gränsen i dessa avtal var 12 månader varpå den anställde övergår till en tillsvidareanställning, får ett tjänstgöringsintyg om utbildningens längd, innehåll och vitsord. Med andra ord en form av traineeutbildning.

Folkpartiet har inga såna förslag. Man vill bara rent generellt att unga inom Kommunals avtalsområde ska tjäna 75% av lönen för att utföra samma arbete på heltid, utan utbildningsinsatser eller en tydlig utbildningsplan.

Kan konstatera att Haddads moteld mest blev en kinapuff.....

1 kommentarer:

  1. Nicklas sa...:

    Bra sagt Jonas! Att vi i Sverige har lika många arbetslösa utan vare sig a-kassaersättning eller aktivitetsstöd som vi är invånare i Västerås är det inte många som talar om.