Motar Centern i grind....

Idag skriver min yrkestitel-kollega (politisk sekreterare) Mikael Palmqvist för Centerpartiet i VLT. Det är egentligen en replik i en pågående debatt mot en S-sympatisör. Ämnet är lite fluktuerande och man behandlar allt från invandring till arbetslöshet och jag ska ärligt säga att jag innan inte riktigt engagerat mig i den. Men så i dagens VLT kom då Palmqvists replik (du kan läsa den här), och jag känner mig tvingad till att kommentera den lite.

I stora drag är det en artikel med igenkännbara centralt producerade åsikter från Centern och Annie Lööfs "Thatcheristiska" inslag är ganska framträdande. Speciellt när det gäller att urholka villkoren för arbetstagare (något Margret Thatcher var föredömligt god på att göra och som Lööf verkar tagit inspiration i).

Nåväl. Tänkte bara kommentera några av Palmqvists utspel och inte alla (då rätt mycket är plattityder och ogrundade påhopp).

Han skriver i sin artikel
"Bland annat vill vi se lägre ingångslöner och jobbpeng för effektivare arbetsförmedling."

Kommentar: Japp, här har vi centerpartiets nya stureplansarbetsmarknad. Sänk lönerna. Ge pengarna till arbetsmarknadscoacher. För att inte bara spela upp ungdomslönedebatten (som jag redan skrivit om åtskilliga gånger) så nöjer jag mig med att konstatera att det är upp till arbetsmarknadens parter att avtala löner.

Ett av de största problemen vi har att många yrkesgrupper har för -låga- ingångslöner, speciellt inom offentlig sektor, där dessutom behovet av nyrekrytering kommer vara enormt. Lägre ingångslöner skapar dessutom inte flera arbeten. Lägre ingångslöner skapar bara lägre ingångslöner och har en dumpade effekt på lönesidan inom de yrkesgrupper som detta skulle omfatta. Inte heller ökar människors kompetens om du står långt ifrån arbetsmarknaden automatiskt bara för att lönerna minskar.

Effektivare arbetsförmedling med jobbpeng. Detta är väl i tanken bra. Att kunna matcha bättre, men jag är ytterst tveksam till jobbpeng, vilket snarare har som tendens att tas omhand av "välvilliga" arbetsmarknadscoacher men som i praktiken inte genererar fler arbeten. Problemet är ju att det är få jobb i förhållande till hur många människor som vill ha jobb. Då måste man satsa på näringspolitiken, aktivare insatser inom arbetsmarknadspolitiken och på utbildningssystemen. Spelar ingen roll hur många coacher och förmedlare som finns om det inte finns arbeten, eller om du inte har relevant kompetens.


"Vår arbetsmarknadsmodell bygger på fyra ben; en flexibel arbetsrätt, en stark arbetslöshetsförsäkring, en aktiv arbetsmarknadspolitik och lägre kostnader för att anställa. Det är medicin mot skenande långtidsarbetslöshet i stad och land!" lite senare får jag en kommentar på facebook där han förtydligar sina synpunkter än mer: "Vi har ett av världens starkaste anställningsskydd för redan anställda.

Kommentar:
Detta har ju blivit lite av en centerpartistisk paradgren att göra utspel mot. Dessvärre har man inte heller här uppfattat frågan rätt. Turordningsreglerna är, liksom nästan hela Lagen om anställningsskydd, semidispositiva vilket innebär att fack och arbetsgivare kan avtala om andra regler, samt om andra principer än anställningstid vid en uppsägning.

Jämfört med andra länder är de därmed mycket flexibla. Vi har alltså redan en flexibel arbetsrätt. Men jag antar att det man egentligen är ute efter är att avveckla trygghetssystemen för arbetstagare, som då med förslaget om lönedumpning, konkurrerar om arbete genom låg lön och otrygga anställningar.


Tittar man och jämför med andra västliga industriländer är det svenska anställningsskyddet inte särskilt starkt. I OECDs senaste ranking är Sverige det tionde mest liberala landet av 30 jämförda länder. Påstående om "världens starkaste anställningsskydd" är således ej sant.

Vidare säger han, i ett smula absurt argument om att Socialdemokraterna vill stänga landets gränser och "Framtiden kommer inte att handla om vem som lyckas begränsa invandringen – utan om vem som lyckas attrahera människor bäst till sitt land!"

Kommentar: Spot on! Helt rätt. Vårt kommande behov av nyrekrytering ser ut att bli större än vad vi kommer ha arbetsför arbetskraft. Motfråga, är då urholkning av arbetsrätt och dumpade löner det vi behöver göra?? Tvärtom, vi behöver ha en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad kombinerat med mångt mycket bättre utbildningssystem än vad som finns idag.

Efter artikeln så bemötte jag några av påståenden direkt. Det mest intressant ur den konversationen är nog Centerns begrepp när man ska beskriva den grupp människor som är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken, man hänvisar nämligen dem som "marginalgrupper". 389.000 personer är inte en marginell grupp. Det visar lite hur pass seriöst man tar frågan.0 kommentarer: