Ungdomslönerna....

De går som en löpeld nu, från kommun till kommun läggs de fram. Allt från Sollentuna till Hallstahammar, jag pratar om de borgliga förslagen om ungdomslöner.

Även här i Västerås har Folkpartiet gjort en nämndinitiativ i kommunstyrelsen av det. Man döpte det till "Unga ska ha jobb!".

Utropstecknet signalerar att det är en stark markering. Ett missnöje. Groende missnöje och ilska kanske till och med.

Det kan jag förstå.

Jag känner likadant. Jag är också upprörd över den borgliga regeringens tafatthet och totala misslyckande när det gäller ungdomsarbetslösheten. Eller ja, när det gäller hela arbetslinjen visar det sig. Arbetslösheten har inte alls minskat och ungdomsarbetslösheten tycks vara helt fastcementerad.

Kom då ihåg att alla skattesänkningar och reducerade arbetsgivaravgifter för flera miljarder.

Vad blir då nästa steg i det borgliga samhällsexperimentet? Jo självklart, när man gjort de rika rikare, de unga outbildade och skattepengar till vinstutbetalningar för riskkapital ska man gå steget längre och dumpa lönerna.

Man gömmer sig bakom argument som att man behöver sänka trösklar och att arbeta för 75% av lönen är ju bättre än att inte arbeta alls.

Man glömmer den lilla detaljen att bara för att du får reducerad lön enbart beroende på din ålder så hänger inte resterande samhället med som dessa Stockholmssossar så klarsynt reflekterar över. De nämner bland annat att ICA har väldigt ont om ungdomspriser i sina hyllor. Eller att det inte finns ungdomshyror, och så vidare.

Som fackligt aktiv och socialdemokrat anser jag att det här en helt vansinnig väg att gå. Inte nog med att man riskerar att dumpa lönerna i en redan lågavlönad kommunal sektor, man åstadkommer inte heller någon reell förändring.

De borgliga väljer (som vanligt) att börja i fel ände och med konsttycket att fokusera på fel sak, i detta fall lönerna.

För att få människor som står långt utanför arbetsmarknaden, och då främst unga människor, in på densamma måste vi först inse att det här är personer som ofta står utan ett fullständigt gymnasiebetyg och inte har någon utbildning.

Nyckeln till ungdomsarbetslösheten är utbildning.

Vill man ge personer en ärlig chans att faktiskt komma ut i yrkeslivet behöver vi få en grundskola och ett gymnasium som har förmågan att fånga upp dessa unga som saknar motivation eller behöver särskilt stöd. Vi behöver ett bättre system och en bättre utbildningsgaranti som faktiskt tar ansvar för våra unga. Vi behöver ha fler lärare, specialpedagoger, yrkesutbildningar, utbildning i arbete, praktikplatser, högskoleplatser och en bra vuxenutbildning som motiverar människor att studera även senare i livet.

I lönedumpningsinitiativet säger man ingenting om hur de unga ska utbildas i yrket, man säger bara att man "anställs" på ett år i taget och att det ska även omfatta handledning och utbildning. Inte på vilket sätt, inte av vilka, inte kopplat till något utbildningsmål eller något utbildningssystem, inga krav på handledare/mentorer och inget reglerat i vad denna anställning ska resultera i.

Ska man utbildas i arbetet så behövs alla de ovanstående ingredienserna, och det behövs en tydlig och genomarbetad plan. Hade man till exempel kunnat gått in som ett outbildat vårdbiträde på avtalslön och efter ett utbildningsprogram två år senare kunna fått kompetens och titeln undersköterska hade ju det varit en utbildningssatsning. Nu är det bara en låglönesatsning, där man satsar på de låga lönerna som framtidsmodell.

Jag skrev i ett inlägg om de offentliga bristyrkena. Här skulle man ju faktiskt kunna skapa självförsörjningsprogram som förser kommuner och utförare med personal. Jag tycker man kan kräva att alla parter på arbetsmarknaden tar sitt ansvar i denna fråga. Man kan inte lägga hela bördan på de unga själva och låta de konkurrera med låg lön.

Men för att åstadkomma detta krävs nationella insatser. Det behövs en statlig satsning på skolan och utbildningsväsendet och mer resurser. Ser man till facit och de facto att resurserna prioriteras för verkningslösa reformer blir man lite mörkrädd.

1 kommentarer:

  1. Anonym sa...:

    Mycket bra skrivet!
    Har själv ungdomar med utgifter, som behöver betalas och de får inte någon rabatt på bl.a. ICA/Konsum eller på hyran mm. för att de är ungdom. Anders Borg, som öppet kritiserat "de höga lägstalönerna" är nog ute efter att permanent sänka dessa och detta är nog bara första steget för att nå målet
    /Monica.S