Arbetslöshetslinjen....

Det moderata propagandaministeriet trummar envist vidare. Anders Borg säger att sysselsättningen ökat kraftigt. Detta är inte bara en skarvning av sanningen, utan en direkt lögn.

Arbetsförmedlingens statistik för januari 2012 visar att antalet öppet arbetslösa och inskrivna i program ökar. Antalet nyinskrivna ökar. Även varslen ökar. Ungdomsarbetslösheten är fastcementerad.

Bara i Västmanland är det 325 fler arbetslösa nu än för ett år sedan, totalt 12.600 personer (ungefär lika mycket som hela Arboga kommun).

Samtidigt ökar de otrygga anställningarna och kortare vikariaten och de borgerliga lyd-partierna lägger förslag om lönedumpning.

Arbetslinjen™?

0 kommentarer: