Premiäranförande i fullmäktige 27/11-14

Det är så mycket som händer så man glömmer av att uppdatera bloggen.

För en tid sedan (närmare bestämt den 27 november) höll jag ett första anförande i fullmäktige om rätt till heltid. Tänker ju självklart att jag måste lägga upp det här.Talade ordet som gäller osv osv.

"Ordförande, fullmäktige och Västeråsare!
Gång efter gång kan man läsa i media att vård och omsorgsarbetn är en framtidsbransch. Mångt och mycket beroende av att vi blir fler och fler äldre. Siffror från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att inom en snar tid kommer man behöva rekrytera över 420 000 personer i hela riket för ökade behov i välfärden.

De fina framtidsutsikterna till trots, och trots betoningen av vikten av arbetet, så lämnar den historiska hanteringen av denna framtidsbransch mycket att önska och på sikt underminerar detta möjligheten att kunna möta behovet av personal. Främst handlar det om arbetsvillkoren för dessa människor. Det är en ansenlig mängd personer, främst kvinnor, som tvingas jobba ofrivillig deltid. Individer vi finner ute på våra äldreboenden och i hemtjänsten. Individer som tar hand om det käraste vi har; våra mammor och pappor, våra barn och släktingar.

Alla har rätt till schyssta arbetsvillkor och att kunna leva på sin lön. Därför ser jag satsningen på önskad tjänstgöringsgrad som extra viktig och prioriterad. Det här är en insats vi måste klara av och kunna växla upp. Inte bara för att kunna leva upp till vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare och förmågan att kunna rekrytera personal till våra verksamheter, utan också ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Det är ju inte av en slump att det är främst på vård och omsorgssidan arbetsvillkoren traditionellt sett är dåliga. Inom den förvaltning jag själv har förmånen och privilegiet att presidera över, Pro Aros, utgör kvinnor 85,6% av det totala antalet anställda. Liknande utveckling ser vi överallt. Där kvinnor är överrepresenterade är arbetsvillkoren sämre, och då främst inom vård och omsorg.

Nu behöver vi vända den utvecklingen. Och därför behövs önskad tjänstgöringsgrad. Och jag är glad över det fokus man satt att det inte ska ske genom att antalet delade turer ökar. Delade turer är en förlegad rest som snarare innebär en försämring än förbättring när det gäller att få en dräglig arbetsmiljö och saboterar möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Tack."

0 kommentarer: