Kommentar till regeringens vårprop

Idag presenterade regeringen några nyheter ur den kommande vårändringspropositionen.

Att det äntligen kommer en satsning på bemanningen inom äldreomsorgen (1 miljard kronor nationellt) ser jag i egenskap av ordförande för den kommunala utföraren av äldreomsorg i Västerås som en extremt välkommen nyhet.

Personalen är det viktigaste vi har för att kunna leverera en trygg, värdig och kompetent omsorg. Att känna att man har tid för sitt uppdrag och inte desperat behöver springa mellan för hinna och inte hinna leverera det där lilla extra som är så viktigt i mötet mellan människor är vansinnigt viktigt och en stor kvalitetshöjning. 

Satsningen innebär också ytterligare en förstärkning i arbete med att förbättra villkoren och jämställdheten inom arbetet i denna kvinnodominerade bransch. Lägg till den lokala satsningen på önskad tjänstgöringsgrad och rätten till heltid så har vi kommit en bit på vägen.

Bra!

Det finns fortfarande andra utmaningar som är lika viktiga. Se över kvalitetssystem och ersättningsmodeller. Hur ska vi klara de höga ambitionerna med mindre eller samma resurser utan att kvalitén urholkas och vilka krav kan och ska vi egentligen ställa på den kommunala respektive alternativa utföraren.....MEN....idag gläds jag åt den nationella satsningen, och hoppas att detta bara var det första steget....

0 kommentarer: