Valrörelseepilog och vägen framåt…


Så både kom och gick valrörelsen. Sakteligen börjar vardagen återigen göra sig påmind, och även om det ligger några skälvande valrörelseretoriska utspel kvar och skvalpar från både höger och vänster så börjar både samtalsklimatet och arbetet återgå till någon form av politiskt normaltillstånd.

 
Västerås har en ny majoritet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildade tillsammans det nya styret. Det är en ny konstellation som inte samarbetat med varandra förut. Men allting har hittills gått bra. Man enades om ett 130-punktsprogram som nu ligger som utgångspunkt för det politiska arbetet i Västerås. 

Själv är man ganska nöjd med tanke på hur stor del av programmet som är direkt taget ur S valmanifest. Vi gick ut och sökte mandat för vårt program och kan nu sjösätta en så stor del av det. Bra där.

Kommunalpolitik är för övrigt väldigt pragmatisk i sin natur. För att raljera lite så handlar det väldigt mycket om att drifta förskolor och bygga vägar. Och det brukar överlag finnas en ganska liten ideologisk motsättning i de praktiska frågorna. 

Just nu är man i slutet på en väldigt intensiv arbetsperiod. Direkt efter valnatten påbörjades sonderingar, som övergick i förhandlingar, som övergick i programarbete som övergick till budgetarbete. Och det är där vi är nu. Några timmar ifrån att presentera majoritetens förslag till budget. Lägg då till en ny majoritet där vissa rutiner är helt nya eller inte hunnit sätta sig så kan man utläsa att det varit en helt överhektisk höst som varit väldigt påfrestande. Jag kan säga att jag ser med tillförsikt fram emot en period av ”vardagslunk” för att både mentalt och fysiskt hinna ifatt och samla ihop sig igen.

För egen del så innebar valet också en i viss mån ny roll för mig. Den som förtroendevald. Jag valdes in som ersättare till Västerås kommunfullmäktige och fick den stora äran att bli ordförande för proAros, Västerås kommunala vård- och omsorgsutförare. Det är ett uppdrag med många utmaningar; där huvudfokuset ligger på att säkerställa att kvaliteten av vård och omsorg är av yttersta klass. Men också att kunna säkerställa detta med en budget i balans. Får nog skäl att återkomma runt detta ämne.

Nu när valrörelsen är slut så har jag någon form av förhoppning att kunna öka bloggandet igen. Ta det inte som ett löfte dock ;)

0 kommentarer: