Underskott och skattesänkning?

87 miljarder. M i l j a r d e r. Det är det svenska budgetunderskottet för 2014. Det vill säga så mycket går Sverige back. Det betyder att underskottet i de offentliga finanserna nästa år är det största sedan överskottsmålet infördes 2000.

Ekonomistyrningsverket gör bedömningen att det inte finns utrymme för permanenta utgiftsökningar och att för att uppnå överskottsmålet på 1% så krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar.

Då väljer regeringen att sänka skatten ytterligare. 140 miljarder kronor har regeringen sänkt skatten med. Varje år.

Så eftersom Alliansen går fram med att sänka skatt är den enda och den viktigaste politiska prioriteringen man gör så ställer jag mig frågan; var ska man minska utgifterna? Är det skolan som det ska dras ner på? Urholka försäkringssystemen mer? Lägga ner försvaret helt? Strunta totalt i miljöarbetet? Låta infrastrukturen falla ihop totalt?

0 kommentarer: