Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket....

Ja, så sa den socialdemokratiska politikern Gustav Möller på 1920 talet. Och så är det naturligtvis. Vi måste alltid se till att man får ut så mycket resultat som möjligt för våra skattemedel oavsett om det är på kommunal-, landstings- eller statlig nivå.

Därför är det viktigt att man göra saker smart och så effektivt som möjligt.  Effektivitet kan förklaras lite enkelt som "graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning".

Självfallet är det ett ständigt pågående arbete att se över hur man nyttjar sina resurser och om man når de resultat man satt upp. Det kan handla om att det kommer ny teknik som underlättar eller gör saker mer effektivt och bättre, det kan handla om att reducera onödiga kostnader som inte har direkt återkoppling till verksamheten och de uppsatta målen, det kan handla om att ha en så optimal personalstruktur som möjligt som varken är under- eller över behövet. Det vill säga att hela tiden se över sin organisation så den arbetar på det mest effektiva sättet och inte slösar resurser (våra skattemedel) i onödan.

Socialdemokraterna har lagt ett förslag om att man ska modernisera och effektivisera statsförvaltningen. Det handlar om de statliga myndigheternas organisationer. Idag när de olika myndigheterna och förvaltningarnas anslag beslutas så är det ett stående krav att alla ska ha en procents kostnadseffektivisering. Allihopa. Utan att egentligen ta hänsyn till verksamheten.

Med andra ord kan det idag finnas myndigheter och förvaltningar som skulle kunna uppnå en större kostnadseffektivisering än 1 procent. Det är ett resursslöseri att inte optimera verksamheterna så att man enbart nyttjar de resurser förvaltningen kräver. Dessa resurser skulle med fördel kunna användas till andra saker,  exempelvis till fördel för skolan, sjukvården eller andra behövliga välfärdsreformer.

Därför vill Socialdemokraterna under en fyraårsperiod genomlysa de 20 största myndigheterna i Sverige för att se om de jobbar så effektivt som de kan göra.

Detta är inte så unikt. Det görs i flera länder. Bland annat i Danmark. Där har man tack vare dessa genomgångar effektiviserat verksamheter så 12 miljarder kronor frigjorts som möjliggör andra prioriterade satsningar.

Effektiviseringsvinster man skulle kunna tänka sig är bland annat genom att se över till exempel fastighetsförvaltningen på myndigheterna. Har man de lokaler man behöver? Kanske kan man samlokalisera mer? Billigare lokaler? Eller IT-system? Finns det onödiga mjukvara eller hårdvara som man kan effektivisera? Många myndigheter parallellkör flera olika mjukvarusystem. Här finns det stora kostnader att spara genom att gå igenom licenser och undersöka om det finns andra tekniska lösningar. Det kan handla om att effektivisera upphandlingssystem, minskade kostnader med energieffektivisering och så vidare.

Det är inget orimligt. Utan ganska så klokt. Med andra ord så blir det mer att man tar hänsyn till den enskilda verksamheten när man tittar på kostnadseffektiviseringen.

Detta har vissa mindre nogräknade debattörer på högersidan nu slagit fast på i den politiska debatten.
Kostnadseffektivisering har i deras retorik helt plötsligt förvandlats till att Socialdemokraterna nu vill "skära 10 miljarder i myndigheterna" och någon har till och med gjort en lista på hur många personer som ska sägas upp för att spara dessa tio miljarderna. Jag vet inte om det är obegåvning, obefintlig läsförståelse eller bara ett desperat skrämselskott men det är lite sorgligt att se.

Det hela byggs på att Magdalena Andersson som är Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson i samband med att Socialdemokraterna presenterade sitt förslag gjorde en intervju med SVT. I intervjun frågar reportern hur stora besparingar denna åtgärd skulle kunna ge och Andersson svarar med att hänvisa till just det danska exemplet. Hon säger:”Det återstår att se, men det vi har sett i Danmark när man har jobbat väldigt aktivt med effektiviseringar, ja då har det handlat om besparingar i tiomiljardersklassen.”

Reportern för SVT gör sedan detta till ett nyhetsinslag och gör själv en speakerröst som förklarar vad det hela handlar om. I den texten säger reportern: "Om Socialdemokraterna vinner valet är målet att kraftigt spara på de 20 största myndigheterna" och "Förhoppningen är att frigöra uppåt tio miljarder som ska hjälpa till att finansiera vallöften ...[..]"

Notera att citatet är en egen tolkning av Anderssons där hon hänvisar till hur det gått i Danmark. Inte heller har Socialdemokraterna i sitt förslag sagt att "kraftigt spara".

Men på något vis förvandlades detta till att Margareta Andersson skulle spara 10 miljarder. Sen gick det snabbt utför. Ordentligt utför.  Lite urklipp här nedan:

Enligt Niklas Gillström, moderat pressekreterare hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd så har nu kostnadseffektivisering förvandlats till nedskärningar. Baserat på.....honom själv?

Den moderata riksdagsledamoten tillika konspirationsteoretikern Lars Beckman har nu en sffra på 20.000 personer. Det är en siffra som med kirurgisk precision tagits fram direkt ur Lars huvud?

Anna-Karin Hatt. Centerpartist och IT- och energiminister har en säker källa (Jan Björklund) att det nu är förestående "massiva nedskärningar" i försvaret och högskolan.

Gustav Lundblad, kristdemokratisk politisk sekreterare i Skåne har fått en uppenbarelse att det nu rör sig om en jobbslakt. Och poliser ska få sparken. Och soldater. Pga twitters teckenbegränsning missade han nog att få med att samtliga söta kattungar i riket också kommer dö.
Debatten har totalt spårat ur. Det lustiga är egentligen hur högern här raljerar och ljuger om förslag som kan frigöra resurser genom att arbeta effektivare. Varför? Varför vill man inte göra en genomlysning? Varför vill man förslösa våra skattemedel? Får inte riktigt grepp om detta. Varje skattekrona vi kan använda så effektivt som möjligt bör vi väl ändå använda till detta?

Det är ju inte så att högern har levererat ett smörgåsbord av överflöd under sina snart 8 år vid makten. Skolan, arbetslösheten, ekonomin, miljön, försvaret.....alla verksamheter skulle må bra av förstärkning. Fler lärare, bättre arbetsmarknadspolitik, starkare ekonomi osv osv.

Men det är klart. Högern väljer ineffektiv myndighetsförvaltning istället...

Läs mer: S | SVT I | SVT II|

0 kommentarer: