Ökade klyftor är dåligt för samhället

Slår upp Svenska Dagbladet och nås av följande föga roliga nyhet:

Du hittar artikeln här

Ett samhälle som är särdraget och där klyftorna är stora mår inte bra. TCOs samhällspolitiska chef Roger Mörtvik skriver såhär om ökade inkomstklyftor: "Myten är att de stora ekonomiska klyftorna är bra för ekonomin, att det stimulerar människor med låga inkomster att arbeta hårdare för att kunna klättra uppåt på samhällsstegen. De flesta seriösa studier av den sociala rörligheten visar på en helt annan bild. I själva verket är den sociala rörligheten uppåt som störst i länder med små inkomstklyftor och stora välfärdssatsningar på skolan och utbildningssystemet."

Ett land som håller ihop är med andra ord både effektivare, mer ekonomiskt och dessutom ett mycket mer solidariskt sådant.

Detta visar på att den borgerliga politiken, hur polerad ytan och slagorden än må vara, är precis så som högerpolitik alltid varit. Mer till de som redan har. Inget till de som saknar.

Det är en egoistisk och kortsiktig politik. Vi behöver byta spår och det är fort. Som artikeln nämner så riskerar Sverige bara inom fem år ha förlorat sin position som ett av de mest jämlika länderna. Och det är en position som är värd att slå vakt om.
 

0 kommentarer: