Centerpartiet har inga egna vettiga förslag

Centerpartiet släppte sitt förslag till idéprogram. Vilket ledde till "vissa" reaktioner internt i partiet. Nu vill man inte riktigt stå fast vid de förslag man presenterade där, vilket jag kan tycka är helt förståeligt.

I dagens DN Debatt gör Annie Lööf (C) ett utspel i hur fler arbeten ska kunna skapas. Man kritiserar Socialdemokraterna för att sakna förslag och idéer och presenterar fyra punkter man vill genomföra. Döm av min förvåning när det framkommer att två av dessa fyra punkter är tagna rakt av från Socialdemokraterna. Centern säger att man vill skapa fler lärlingsplatser och slopa andra sjuklöneveckan för småföretag. Två S-förslag.

Det är ju ganska intressant att anklaga ett parti för att sakna idéer och förslag för att sen ta två förslag som man presenterar från just det partiet. Vittnar kanske mest om Centerns egna idébrist och desperation över att hitta någon relevans och plats.


Såhär skrev Socialdemokraterna i sin höstbudget om sjuklöneansvaret:


"[Små och medelstora] företag har en eller flera gånger avstått från att anställa en person på grund sjuklöneansvaret. Vidare framgår att 68 procent av företagen absolut eller kanske skulle bli positiva till att anställa en person med lång sjukhistoria om de slapp att betala sjuklön. Enligt undersökningen är det framför allt små och medelstora företag som hämmas i sina anställningsplaner av risken att dra på sig sjuklönekostnader."

 Centerpartiet skriver i sitt förslag i dagens DN debatt:

"I lågkonjunkturen är små och medelstora företag också känsliga för de kostnader som det innebär att en eller ett par personer blir sjukskrivna. I dag får företagen bära denna kostnad själva de två första veckorna. Denna skyldighet leder också till osäkerhet vid nyrekryteringar, särskilt för personer med lång sjukdomshistoria."

Det andra S-förslaget Centerpartiet idag föreslår handlar om yrkesintroduktion. Socialdemokraterna skrev följande om yrkesintroduktion i sin höstbudget:

"Inom dessa (Yrkesintroduktion, min anm) ges unga nyanställda ges möjlighet att kombinera jobb med utbildning inom yrket. I vårt budgetalternativ gör vi en satsning där kommuner och landsting kan erbjuda anställningar till kollektivavtalade löner kombinerat med handledning/utbildning. Vi inrättar också ett kraftigt stöd till arbetsgivare som anställer inom yrkesintroduktionsavtalen, för att stödja modellen inom det privata näringslivet".

Och Centerpartiets förslag (som förvisso är mycket sämre då man inte vill ha kollektivavtalade löner)? Här:

"Centerpartiets förslag om lärlingsplatser med introduktionsavtal plockades som sagt upp med Jobbpakten. Idén är att personer som lär sig ett nytt yrke på arbetsplatsen inte kan gå in på ordinarie startlön under läroperioden utan det krävs en introduktionslön. Staten kan som uppmuntran subventionera utbildningen på arbetsplatsen".

Oseriöst. Centern är självklart välkomna att omvärdera sin politik och ställa sig bakom Socialdemokraternas. Det vore önskvärt med tanke på hur man misslyckats med arbetslinjen och hur arbetslösheten sväller, men det blir inte trovärdigt om man samtidigt anklagar partiet vars idéer man nu uppenbarligen ställer sig bakom för att vara idéfattigt.

0 kommentarer: