Byta riktning

"Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att vilja något." - Olof Palme

Så kan man se på framtidsutmaningar. På politik. På möjligheterna. Man kan också välja att se det så här:

"Vissa ropar på visioner. Jag vill varna för det." - Fredrik Reinfeldt 

Två olika synsätt på framtiden. Och aldrig har väl den synen varit tydligare än just nu.

Statsminister Reinfeldt talade sig varm på World Economic Forum i Davos om låglönejobb. Om hur vi i Sverige har en för liten andel låglönejobb. Det är en ganska deprimerande analys av en svensk statsminister.

Skolresultaten i den svenska skolan har sjunkit sex år på raken. Det Björklundska skolsystemet befinner sig i fritt fall och vi ser hur vi tappar unga människor, som inte kunnat tillgodogöra sig en utbildning eller resultat rakt ut i arbetslöshet.

För att motverka det vill man införa ettåriga gymnasieutbildningar. Något som inte ens arbetsgivarna vill ha.

Även om man inte vill säga att vi behöver fler låglönejobb på grund av att det inte låter fint så framkommer önskemålet om just dessa. Och detta gör det hela än mer alarmerande. Att verka för låglönejobb, men ducka för debatten.
Det är ingen optimistisk framtidsanalys man gör. Istället för att ta itu med strukturproblemen och den misslyckade politiken så vill man istället skapa en arbetsmarknad för dessa personer, som skall bestå av otrygga, lågavlönade jobb.

 Och detta i ett läge där Sverige behöver fler högutbildade än någonsin. Något som både OECD, Högskoleverket och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagarna påpekar.

Detta till trots har den moderatledda regeringen dragit ner antalet platser på högskolan med över 20 000 platser. Trots arbetslösheten klättrar över 8 procentstrecket.  

Sverige behöver en ny utbildningspolitik. För att möta arbetslösheten. Och för att föra Sverige in i framtiden. Sverige ska inte vara en låglönemarknad. Vi ska möta framtiden med utbildning och kunskap. Med hållbara och trygga arbeten och med en optimistisk syn på vår omvärld.

De första stegen är att säkerställa att barnen i grundskolan kan nå målen. Socialdemokraternas förslag om mindre klasser, större satsningar på lärarna, obligatorisk förskoleklass och  fri läxhjälp till alla är steg i rätt riktning. 

Jag skulle här också vilja se en satsning på elevernas mående. Vi vet att många barn inte mår bra. En kraftfull satsning på att öka andelen vuxna runt om dem och öka skolhälsovården är nödvändigt.

Vi behöver öka resurserna till gymnasie- och högskolan. Inte minska dem. Vi måste ha fler högskoleplatser, fler utbildningsformer (praktik, yrkesutbildning, studier kombinerat med jobb osv).

Detta tillsammans med att våga satsa och prioritera utveckling, forskning och teknik inom hållbara näringar är viktigt. Vi har möjligheten att ta täten på den kunskapsintensiva sidan när det gäller innovationer, klimat och teknikforskning. Vi har en växande gruvindustri. Vi har ett behov av personal inom offentlig sektor, vård/skola/omsorg, Vi har ett behov av att utveckla, reformera och förstärka vår infrastruktur.

För detta krävs det två saker; Mod att våga ta steget och kompetens. Dit når vi inte genom att ge upp om människor. Att hänvisa folk till en andrahands-arbetsmarknad där låga löner och dåliga villkor är drivmedlet. Svensk ekonomi är dessutom för liten för att vi ska kunna underhålla den enkom på intern konsumtion, där dessa låglönejobb hänvisas till. Vi kan inte konsumera bort ett strukturellt fel. Det är dessutom inte hållbart på sikt. 

Vi måste släppa loss människor, få låta dem nå sin fulla potential och ge dessa chansen att göra det. Jag kommer aldrig acceptera ett system, och det system som nu växer fram, där ditt kapital och tillgångar ska ligga till grund för vilken sorts utbildning, om ens någon, du får eller vilka villkor du ska leva efter. 

Framtiden når vi genom att investera i framtiden. Investera i våra unga. På våra skolor och på forskningen.

Det är så vi kan fortsätta utveckla vår välfärdsstat. Det är så vi klarar att garantera en god omsorg. Det är så vi kan fortsätta utveckla vår skola. Det är så vi kan ta hand om varandra på ålderns höst. Och det är så vi kan hjälpa varandra genom att ha fungerande socialförsäkringar som stöttar den som faller eller tappar fotfästet.

Det är människorna som är våra tillgångar. Inte storleken på individernas jobbskatteavdrag. Det är därför vi måste investera i att  människors liv så bra som möjligt. Inte fokusera på kortsiktiga vinster som vare sig är hållbara eller framtidsutvecklande.
 

0 kommentarer: