Skolsoppan, folkpartiet och framtiden...

Om de borgerliga trott på allvar att de skulle kunna lägga ner Bäckbyskolan utan protest så måste de helt sonika ta ett allvarligt snack med den strateg som ligger bakom deras beslut. I detta fall är det Mikael Damsgaard (M) som är konstruktören bakom detta. Han har, föga framgångsrikt, tveksamt och med usla argument försökt försvara den borgerliga alliansens och sverigedemokraternas beslut att lägga ner Bäckbyskolan. Försvarsförsöken blir mest oförståeliga floskler utan relevans.

Samtidigt har reaktionerna inte låtit vänta på sig. Beslutet är överklagat, inte bara en gång utan två gånger, till förvaltningsrätten och vi får se vad resultatet blir av dessa, även om själva utgången av överklagan inte spelar någon större roll. Huvudsaken är att man visar på orimligheten i beslutet. Det finns namnunderskrifter, twitteruppror och facebookgrupper.

Och vad händer när människor säger vad de tycker och protesterar? Jo ett säkert tecken på det är att folkpartiet byter åsikt. Man skickar fram sin riddare i glänsande rustning. Eller nåväl, en Roger Haddad i slips åtminstone. Han träffar rektorn och vips så har Folkpartiet bytt åsikt. När man väl satte sig in i frågan så bytte man åsikt.Vems åsikt röstade man efter? Varför hade man inte satt sig in i ärendet innan beslut.

Vilket får mig att tvivla en smula på Folkpartiets seriösitet. Sätt er in i frågor innan ni tar beslut i dem! Bara för att ledarpartiet i er allians säger åt er att rösta på ett visst sätt har ni ett eget ansvar att ta reda på fakta. Hade man satt sig in i frågan från första början hade hela denna ovisshet för skolan, barnen och Bäckby kunnat undvikas.  Fakta som funnits tillgänglig hela tiden. Fakta som vi hela tiden utgått ifrån, men som folkpartiet och övriga borgerliga inte velat lyssna på för att den moderata ideologin har fått råda.
 
Nu välkomnar jag folkpartiets plötsliga tillnyktring. Det är bra att man har bytt åsikt. Men det är frustrerande att man gör det efter beslutet är gjort. Nu hoppas jag att det finns sätt att hantera denna situation på så att skolan inte läggs ner och Bäckby inte blir sviket.

Och sen hoppas jag att man i framtiden är såpass seriösa att man tar reda på fakta INNAN man fattar beslut som rör en hel stadsdel nästa gång. 

Lite länkar i ärendet:
"Siffrorna har funnits hela tiden"
"Ljusning för Bäckbyskolan"
"Stort engagemang att rädda Bäckbyskolan"
"Ogenomtänkt att lägga ner Bäckbyskolan"
"Bäckbyskolan kan läggas ned"
"Överklagar beslut om nerläggning"
"SD fällde Västeråsbudget"

0 kommentarer: