Västeråsreflektioner innan semestern....

Tänkte försöka dra till med några reflektioner innan semesterdags.

Har inte uppdaterat sedan efter budgetfullmäktige. Handen på hjärtat är att jag har inte haft lust att uppdatera. Jag har varit på tok för blandad i mina känslor. Å ena sidan är jag glad och stolt över att budgeten i mångt och mycket är en helt rödgrön produkt, där jag som socialdemokrat, är speciellt nöjd över att vi gör många viktiga satsningar på arbetsmarknad, på att bekämpa ungdomsarbetslöshet och barnfattigdom, ökar vårt klimatfokus och börjar närma oss ett införande av önskearbetstid. Många och bra saker.

Men. Det som får mig att bli mest upprörd är speciellt en sak:

Beslutet att lägga ner Bäckbyskolan. Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade ner några saker i vår investeringsbudget och därför togs beslutet att lägga ner Bäckbyskolan, som vi rödgröna ville satsa på. Man slår nu undan benen för barnen, lärarna och stadsdelen Bäckby. Hur det ska bli med barnen kan de inte svara på. 

Alliansen gick fram med ärendet baserat på Mikael Damsgaards (M) egna beräkningar och kalkyler. Han och alliansen fick inte som de ville i Barn och Ungdomsnämnden och ska därför till vilket pris som helst riva upp beslutet om att utveckla och satsa på Bäckbyskolan. För övrigt samma skola han förra mandatperioden satsade på och ville göra en profilskola av. 

Nu läggs skolan förmodligen ner. Bäckbyhuset går en oviss tid till mötes, då det inte finns någon verksamhet som kommer kunna driva huset dagtid (och föreningar som håller till där kvällstid kommer inte ha resurser att driva det helt). Skolomställningen var redan påbörjad. Barn, föräldrar och lärare hade fått information. Möbler och klassrum nerpackade. Planer gjorda, personal rekryterad.

Det är under all kritik att Folkpartiet, Centerpartiet (förutom Skure Eriksson som drivit sin egna linje) och Kristdemokraterna totalt ignorerat att sätta sig in i ärendet utan helt blint gått på Damsgaards linje.  Det är han och Vicki Skure Erikssons (C) domedagspredikan som låg till grund för alliansens linje. Nu när de, tillsammans med SD, fått igenom beslutet så skruvar folkpartister och centerpartister på sig.

De beklagar att man inte varit så insatta i ärendet. Att man inte hade aning om att processen gått så långt och vad det innebär för barnen. Det gör mig förbannad. Det är lika ansvarslöst som Sverigedemokraterna som röstade som de gjorde för att "göra en poäng och visa att vi finns" och sekunden senare uttalar sig om att "det är ju bra om man vet detaljerna i ärendet, men det är inte nödvändigt och det är inte vår poäng". Så fruktansvärt ansvarslöst mot de 140 000 Västeråsare och stadens budget på 6,6 miljarder kronor.

Det som gör mig stolt är dock lärarna, barnen och föräldrarna på Bäckby. Som slutit upp och kräver svar från den sverigedemokratiskt understödda alliansen. Dessvärre är det svar man inte kan ge. För de borgerliga själva vet inte. 

Man gömmer sig bakom halvsanningar och egenkonstruerade problembilder. Det man glömmer bort är vad som är bäst för barnen och pedagogerna. Och vad är bäst för Bäckby?

Hela situationen är ganska konstigt för övrigt. Och det föreligger starka skäl för att få processen hur det hela gick till prövat. Är inte helt hundra på hur korrekt det är att överpröva fattade och påbörjade beslut.

Men. Vi ger inte upp. Vi fortsätter utveckla det rödgröna Västerås. Motgången i investeringsbudgeten är bränsle inför framtiden. Vi kan nu konkret visa för västeråsarna vad den borgerliga och sverigedemokratiska linjen för Västerås är; Dopade vägprojekt med orealistiska tidsplaner, nerläggning av skolor, nedprioritering av stadsdelar som inte innehåller de kapitalstarkaste personerna och utbyggnad av båtplatser för de rika.

Och det har jag inga problem med att ifrågasätta.....

Men först tar vi lite semester på det här. 

Trevlig sommar på er!0 kommentarer: