Västeråsbudgetkommentarer

Idag är det budgetdags. Vi hade en sedan länge inplanerade presskonferens idag klockan 11.00 där vi presenterade den rödgröna budgetidén för 2013. Alliansen ville uppenbarligen inte vara sämre, fick lite panik och kände att "vi måste vara mest ansvarsfulla och komma först" och kallade igår kväll till en presskonferens klockan 10.00.  Lite fånigt kan tyckas.

I den rödgröna budgetidén valde vi att fokusera och lyfta upp tre huvudområden: Jobb & Utbildning, Miljö & Klimat och Kultur. Självfallet finns det prioriterade satsningar på andra områden men vi kände att det var detta fokus vi ville sätta på budgeten. Den totala budgeten för Västerås stad är 6,6 miljarder kronor. 

Lite av det som vi är stolta över:

- Jobb och utbildningssatsningen. Vi satsar på "Västeråsmodellen", på Chance2Change, på matematikundervisning, sommarjobb, Teknopark, anställningar för funktionsnedsatta och vi gör satsningar på att kunna genomföra önskad tjänstgöringsgrad. 

- Klimat och miljösatsningen. Kollektivtraffiksatsningen "SmartKoll" är en av de största klimatsatsningarna vi kan göra, likaså satsningen på gång och cykeltraffik. Det är dessutom två jättestora jämställdhetssatsningar. Det är en majoritet kvinnor som mest nyttjar både kollektivtraffik och cyklar mest. Vi tar också höjd för en ökad budget för parker, gator och underhåll. Vi prioriterar den så viktiga anläggningen av nya våtmarker för att minska övergödningen av våra vattendrag och därifrån vi hämtar vårt dricksvatten; Mälaren. Vi vill dessutom utveckla Djäkneberget och dess parkområde.

- Kultursatsningen. Vi lägger medel för att utveckla musiken och teatern. Vi ökar föreningsbidragen, satsar på levande stadsdelar och vill utveckla dem.

-Barn och unga. Vi satsar medel för att bekämpa barnfattigdom och mäns våld mot kvinnor.
Vi satsar på ungdomskulturen genom att anlägga en skateboardpark.

-Vi ger äldrenämnden en ökad ram för att kunna möta framtida utmaningar inom vården.Alliansen släppte ju också sin budget.


Alliansen vill ta bort gång och cykel- och gångvägsatsningar, försena den nödvändiga investeringen på våtmark , man vill inte satsa på grönområden och djurliv, däremot vill man öka satsningen på Västerleden. Tror de i Alliansen "glömt" att förhålla sig till den strategiska plan man i full enighet var med och införde. Man kanske vill riva upp den också?
Det blir ganska svårt när man stryker de investeringar som är ämnade att utföra detta samtidigt som man vill prioritera andra investeringen som i högsta grad bidrar till att försvåra. Man har nog inte riktigt tänkt klart här.

Det positiva måste ändå vara att man denna gång lägger full lön och priskompensation. Annars har man gjort sig kända för att snacka fint men inte kompensera verksamheten fullt ut (man gjorde inte detta förra mandatperioden). 

Något annat positivt är att man delar uppfattningen om att prioritera lärarlönerna. Dock så missar man att inse att staden består av mer än bara lärare. 15mkr hade vi båda budgeterat för lärare. Vi prioriterar därefter rätten till önskad tjänstgöringsgrad och då främst inom vård och omsorg. Det har länge varit en kvinnofälla där många människor blir ofrivilligt deltidsanställda.

0 kommentarer: