Fortsättning på sysselsättningslögnen

Raljerade en smula i mitt förra inlägg. Men jag känner att jag inte är klar och vill kommentera sysselsättningsljuget en smula till.

Och det gör jag genom att säga att det är ingen lögn när moderaterna går ut och säger att det är 200 000 fler sysselsatta. Det stämmer. Men det hade bara varit helt sant om man i nästa andetag också påpekar att den arbetsföra delen av befolkningen också har ökat. Och om man även sedan fortsatt förklarat att i själv verket har andelen sysselsatta minskat och andelen arbetslösa ökat.

Så här är det. I januari 2007 (5 månader efter valet och direkt efter det första jobbskatteavdraget som skulle generera "mellan 200-300 000 nya arbeten) så låg arbetslösheten på 6,8%. Kom då också ihåg att det var massarbetslöshet enligt Alliansföreträdarna. Andelen sysselsatta var 65,6%.

I januari 2012 (5 år och ett antal jobbskatteavdrag senare) så låg arbetslösheten på 7,6% (notera, högre än den rådande massarbetslösheten 2006). Andelen sysselsatta var 65%. Det har alltså, tvärtom mot vad statsministern säger, blivit färre andel sysselsatta!

Detta skulle egentligen inte vara en sån stor sak om man sagt som det är. "Vår politik har inte fått de effekter vi trodde och vi har haft en ekonomisk kris mitt i allting, vi får göra om det här lite". Men det säger man inte. Istället trummar man envist vidare på att den så kallade arbetslinjen fungerar. Tittar man på siffrorna från SCBs AKU undersökningar så slår det en snarare att det är naturliga variationer och fluktuationer på arbetsmarknaden som råder. Det vill säga. Politiken i sig har inte haft någon som helst effekt.

Vilket får mig osökt att tänka på den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Också den en reform som kostat väldigt mycket pengar och inte gett någon som helst effekt, vilket också är anledningen till varför i princip alla oppositionspartier vill ta bort den. Alla (utom regeringspartierna som med en åsnas envishet träget försvarar den för att inte tappa prestige och ansiktet) anser att man kan lägga dem resurserna på vettigare saker.

Läste en uträkning som kom fram till att om staten anställt 14 000 ungdomar (så många ungdomsjobb man säger att S budgetmotion hotar) för 16.000kr i månaden så hade det ändå gått på en fjärdedel av den totala kostnaden av reformen (det hade alltså kostat 4 miljarder, totala kostnaden är 16 miljarder). Nu tycker jag inte det hade varit en optimal lösning, men då hade man ju med rätta kunnat påstå att vi hotade 14 000 arbeten. Nu hotar vi arbeten som inte ens finns. För det har ju inte ens skapats 14 000 arbeten.

Till och med regeringens egna långtidsutredning i finansdepartementet anser att regeringen är inne på fel spår. De skriver i sin utredning: 

"Vi anser därför att sänkta arbetsgivaravgifter bör riktas mot svaga grupper, precis som i fallet med nystartsjobben. Med svaga grupper avser vi här till exempel nyanlända utrikes födda, unga utan slutbetyg från gymnasiet eller äldre med liten formell utbildning. Detta innebär att vi förordar ett avskaffande av den generella sänkningen av arbetsgivaravgifterna för personer upp till 26 år.”

Så det kan gå. 

Med detta vill jag egentligen bara säga att Moderaterna och Alliansens statistik bör förtäras med ett badkar salt och med en väldigt försiktighet....

0 kommentarer: