Utbildningskontraktet och S....

Har nyss kikat på pressträffen där Stefan Löfven och Magdalena Andersson presenterade den socialdemokratiska vårpropositionen. Och där regeringens budgetförslag mest var en sinuslinje utan några konkreta åtgärder och som när den presenterades mest handlade om vad S tycker i olika saker var socialdemokraternas framåtsyftande och fyllt med ambition.

Äntligen har vi gjort vår läxa och lyckats sätta fingret på en av det mest aktuella och kärande ämnena. Arbete och kampen mot arbetslöshet. Man presenterade "Ungdomskontraktet" (vilket är till stor del hämtat ifrån TCOs "Utbildningsgaranti"). Mycket bra. 

Ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet bekämpas inte mest effektiva med generella och dåligt placerade insatser eller sänkta löner, den bekämpas med kunskap. 

Det vi kan konstatera är att efterfrågan av utbildad arbetskraft hela tiden ökar samtidigt som det blir färre arbeten där bara folk- och grundskola krävs. Detta ser vi också i arbetslöshetsstatistiken och då speciellt på ungdomsarbetslösheten. De som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden saknar påfallande ofta en gymnasieexamen och man ser tydliga samband med utbildningsresultat och en chans på arbetsmarknaden. En gymnasieexamen fördubblar en persons chans att få arbete. 

Man kan diskutera huruvida om man gillar denna utveckling eller inte, för mig är det dock futilt. Detta är utvecklingen vi ser på arbetsmarknaden och det kommer inte gå att bara vrida tillbaka klockan och tro att allting löser sig själv.

Här kan vi se på regeringens inställning till utbildning, man har sedan man fick regeringsmakten 2006. Man har dragit ner antalet komvuxplatser med drygt 56 000 platser och man har bantat arbetsmarknadsutbildningen med nästan 26 000 platser. Den generella och utsmetade sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har inte heller haft någon effekt på sysselsättningen.

Därför presenterade därför S idag sitt "Utbildningskontrakt". Väldigt mycket, som jag skrev inledningsvis, är hämtat eller inspirerat från TCOs "Utbildningsgaranti", jag har skrivit om denna vid flera gånger här på bloggen.

Själva utbildningskontraktet innebär i korta drag:
-Jobb enligt ”Västeråsmodellen” med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid. Här i Västerås kallar vi detta S-initiativ för Ung Resurs. (Länk finns HÄR)
• Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid.
• Utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola.
• Ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag.
• Enligt de lagar och regler som finns idag villkoras ersättningar från det offentliga med att utbildningskontraktet fullföljs.
• Utbildningskontraktet ska både gälla nya insatser med jobb och praktik samt den befintliga arbetsmarknadspolitiken, t ex arbetsmarknadsutbildningen.
• Väntas omfatta cirka 10 000 helårsplatser och omkring 20 000 individer per helår.
• Kostnad cirka 2 miljarder kronor.
• Finansieras genom en avveckling av den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.

Målsättningen med denna satsning är att alla ska ha gymnasieexamen före 25 års
ålder och att senast 2020 ska 95 procent av alla 18-24-åringar ha gymnasieexamen eller studera för att få det.

Det innehåller också en satsning på traineejobb.
• För den som är arbetssökande och under 25 år och har utbildning från gymnasiet.
• För den som är arbetssökande, max 29 år och har högskoleexamen.
• Den som anställer får ett ekonomiskt stöd.

Återkommer med vidare analyser av detta.

0 kommentarer: