Framtidssektorn....

Läser i ett pressmeddelande från SKL att det kommer behövas rekryteras 420 000 nya medarbetare inom välfärdssektorn fram till 2020. Det är den ökande befolkning av äldre och unga som ligger till grund. Granskar man SKLs rekryteringsbehov får ser man följande rekryteringsbehov i diverse yrkesgrupper;Undersköterskor
64000
Lärare grundskolan
42000
Vårdbiträden
37000
Sjuksköterskor
33000
Förskollärare
29000
Köks- och måltidspersonal
14000
Hantverkare
12000
Läkare
11000
Städ, tvätt och renhållning
11000
Barnskötare
10000
Lärare gymnasieskolan
10000
Personliga assistenter
8000
Socialsekreterare
6000
Tandsköterskor
6000


Det är väldigt många som behöver rekryteras, dessvärre ser väl utbudet på alla dessa områden inte lika goda ut. Många kategorier är direkta bristvaror. Det är här staten, kommuner och landsting måste gå in. Utbildning, traineeprogram och yrkesprogram måste prioriteras om vi ska klara framtidens välfärd.


Samtidigt så har vi över 300 000 personer arbetslösa i landet. En väldigt stor del av dessa skulle kunna lösa rekryteringsutmaningen. Om vi införde lite mer flexibla system som byggde på utbildning i arbetet, yrkesutbildning etc skulle väldigt många av de som saknar utbildning och kvalifikation kunna komma in på arbetsmarknaden samtidigt som man ökar utbildningsnivån.


Vi behöver ta bort det fula i ordet "okvalificerade arbetsuppgifter". Dessa arbetsuppgifter är saker som får allt det andra att fungera, och dem behövs. Därför skulle man till exempel gå in som okvalificerat vårdbiträde, arbeta och bli utbildad via arbetet för att till exempel två år senare vara undersköterska. Det kräver dock en flexibel och nytänkande bild på arbetsmarknaden. Det är dags att vi på riktigt inför en arbetslinje, en arbetslinje som bygger på att alla människor har något att tillföra och delaktighet istället för som nu sluta ut stora grupper från arbetsmarknaden och aldrig kunna göra dem anställningsbara.


Med det sagt vill jag bara lyfta upp folkpartiets förslag om ungdomslöner. Det tycker jag är en jättedålig idé. Med ungdomslöner så rear man ut unga personer, oberoende på kompetens och utbildning och gör dem till arbetsmarknadens b-lag. Ungdomslöner kommer i sig inte hela skapa några nya arbeten. Vi måste se skillnaden på komma in på arbetsmarknaden och bli bestraffad på den. Ungdomslöner är det senare, traineearbeten är det första.

0 kommentarer: