Vägrar hållas gisslan av Sverigedemokraterna...

I Västerås har en rätt märklig debatt uppstått. Sverigdemokraterna gör stora utspel, och får dessutom en massa uppmärksamhet i media om att de andra partierna inte låter dem vara med och bestämma. Man anklagar de övriga 7 partierna för att vara odemokratiska och maktfullkomliga.

Kära sverigedemokrater. Ni är inröstade i kommunfullmäktige. Ni har 3 mandat (även om det i praktiken innebär 2 då det tredje innehavs en en politisk vilde). Ni fick 4,66% av rösterna i kommunvalet. Det vill säga 95,34% röstade inte på er och er politik. Vad förväntar ni er?

Självklart ger tre mandat inte någon större genomslagskraft i nämnder, styrelser eller ens en plats i kommunstyrelsen. Så har det alltid varit. Centerpartiet och Kristdemokraterna fick ännu mindre röster men de återfinns i både kommunstyrelse och i nämnder. Hur kan det vara så orättvist undrar ni nu säkert. Svaret på den frågan är att de gör det på nåder av Moderaterna och Folkpartiet som delat med sig av deras platser till de övriga inom ramen för deras allians. Ungefär som vi Socialdemokrater gjort med tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Detta gick vi till val på och det var självklart att fallet skulle bli så. Ingen gick till val tillsammans med Sverigedemokraterna, eller har lovat att avstå platser till förmån för dem. Därför får man stå på egna ben, och ta konsekvenserna av att inte vara ett majoritetsparti. Kan tyckas orättvist, men kom ihåg, 95,34%.

Däremot har ni alla chanser i världen att få uttrycka era synpunkter och er politik. Detta görs i kommunfullmäktige genom att lägga motioner, ställa interpellationer och vara aktiv i debatten. Hur har det varit med den frågan? En motion. Noll interpellationer och en handfull deltaganden i debatterna.

Kom inte och gnäll om att de andra partierna inte är snälla mot er. Acceptera det faktum att en förkrossande majoritet av västeråsarna inte vill att ni ska ha mera inflytande än det som getts er. Håll inte demokratin gisslan och anklaga inte folkets vilja för att vara orättvis eller icke-demokratisk. Man kan ju vända på ert resonemang; -På vilken grund anser ni att ni ska få större inflytande i västeråspolitiken? På vilket mandat? Baserat på vilket väljarstöd? Är det riktigt att man som ett marginalparti förväntar sig att per automatik få mer inflytande än vad man fått röster för?

Det är dags för sverigedemokraterna att på allvar sluta upp med sitt självpåtagna martyrskap och förhålla sig till verkligheten.

0 kommentarer: