Har Alliansen nyktrat till eller tog man bara en vit dag?

Vi blir överösta med signaler om att den ekonomiska krisen är på väg tillbaka (eller lämnade den oss aldrig?). Vi ser att börsen inte mår så bra, att ungdomsarbetslösheten är fortsatt väldigt hög, att man räknar ner skatteintäkter i kommuner och landsting och listan fortsätter med signaler om en hägrande (eller kanske rent av pågående kris).

Noterade Alliansens efterlängtade men ack så otillräckliga tillnyktring idag där man faktiskt till slut också insåg behov att faktiskt investera i infrastrukturen (och då framför allt järnvägen) kom samtidigt som TCOs utmärkta blogg "Utredarna" publicerade följande "råd till politiker om ekonomin förvärras" och där man faktiskt lyckats slå slag i saken på en av de nio punkter man listar upp;

Förbättra infrastrukturen.

5 Mdkr lägger man in under två år. Det är ju bra att man börjat. Men inte i närheten av vad som kommer behövas för att inte bara göra underhåll (som varit undersatt i flera år nu) utan också nyinvesteringar i nya sträckor, fler spår etc. Jag inväntar förväntningsfullt på fortsättningen...

När det gäller övriga 8 punkter ser det väl sådär ut i ärlighetens namn; A-kassan är fortfarande för dålig, förutsättningarna för statliga insatser i permitteringsavtal lyser med sin frånvaro, arbetsmarknadsutbildningen är för dålig, kommun- och landstingsstödet behöver förbättras och så vidare. Utöver detta har vi fortsatta problem i socialförsäkringen, en skola som inte är vad vi vill att den ska vara, fortsatta behov för att hjälpa entreprenörer och nyföretagare, en till synes obefintlig klimateffektivisering, en växande bostadsbrist bland unga....

Man kan fortsätta listan men det gör vi inte. Kommer Alliansen fortsätta sin tillnyktring från skattesänkarvalsen och faktiskt börja ägna sig åt reella problem och åtgärder eller är detta bara en eftergift för "grupptryck" i riksdagen? Har man insett att om Sverige ska bli rikt på riktigt och inte bara på pappret måste välståndet komma hela samhället till godo, och inte bara enligt den gamla moderata affärsidén "Mer till de som har, och smulor till övriga"? Föga troligt. Än så länge har restaurang-momssänkningen inte slopats, vilket är 5MDKR till som man skulle kunna använda på valfri insats som listats här ovan.

0 kommentarer: