Tankevurpan mot TCOs blivande ordförande signerat Arkelsten

Knappt har nyheten hunnit sjunkit in att SKTFs ordförande Eva Nordmark med största sannolikhet kommer ta över ordförandeklubban för TCO efter avgående Sture Nordh innan moderaterna genom sin partisekreterare Sofia Arkelsten gör ett väldigt märkligt utspel.

Via sitt twitterkonto är hennes reaktion på Eva Nordmarks nominering:
"Synd att valberedningen till TCO framhärdar i att ordföranden ska ha partibok från S när det inte speglar medlemmarna"

en stund senare fortsätter hon:
"det blir lite udda, särskilt när de ändå hade möjligheten att bredda sig och släppa gamla bindningar" för att till sist avsluta med: "många av era medlemmar röstar på oss. Och många från TCO. Just därför har vi tyckt att nästa TCO-ordförande skulle vara opolitisk"

Nu vet jag inte om Sofia Arkelsten är dåligt insatt, gjorde en ordentlig tankevurpa eller helt och hållet missat poängen med den svenska modellen.

Bara för sakens skull så reder vi ut begreppen en smula;

Eva Nordmark var aktiv inom socialdemokraterna fram till 1999. -99 kom hon till SKTF som verksamhetschef för ett av dess regioncenter. Hon är inte ens medlem i (s) idag. SKTF är ett partipolitiskt obundet förbund, och är väldigt stolta över att vara partipolitiskt obundna. Eva har också varit väldigt aktiv med att poängtera att hon företräder SKTFs medlemmar, inte något parti. Så det var alltså 12 år sedan hon lämnade partipolitiken. Tror den partiboken är utgången.

Att hon sedan skriver att man hoppats på en "opolitisk ordförande" kan man fundera en stund vad som menas med det. Inaktiv? Moderat? Ingen? Arkelsten missar den fundamentala skillnaden mellan LO och TCO. TCO är stolta över att vara partipolitiskt obundna. Det betyder inte att man aldrig säger till när något inte är bra. Tvärtom. Det gör att man kan engagera sig och agera inom politiken oavsett färg på styret. En opolitisk ordförande för TCO skulle vara katastrof.

TCO är opolitiskt obundna. Det är liksom hela grejen med TCO och dess förbund. Att man är icke uppknutna till politiska partier. Tanken är att vi ska företräda våra medlemmar på deras arbetsplatser. Sen har vi såklart sakpolitiska synpunkter. Men det är när förd politik påverkar våra medlemmars vardag, och det har vi oavsett färg på styret.

Det som är mest häpnadsväckande tycker jag är att en så högt uppsatt person med full insyn i regeringen, en av dess främsta talespersoner går så hårt ut på att kritisera en -ännu ej tillsatt- ordförande för TCO och försöker göra partipolitik av det. Det är, för att säga det milt, väldigt plumpt. Arkelsten måste totalt missat SKTFs resa de senaste 7 åren med Eva Nordmark.

Dessutom kan man fråga sig varför ens en så högt uppsatt politiker går ut och kommenterar något som uppenbarligen inte ens ligger i hennes ansvar. I Sverige har vi vår föreningsfrihet. Den innebär att det är fritt att organisera sig. En representant för partiet som har den politiska makten i Sverige kan inte, och ska inte ha åsikter om vem eller hur man väljer att organisera sig.

Är det hela ett försök att förminska Nordmark inför hennes kommande uppdrag inom TCO? Har regeringen intresse i att försöka skadeskjuta fackföreningsrörelsen genom att försöka förvandla den till partipolitiskt groll? Är det helt enkelt så att regeringen hellre ser en svagt slumrande TCO än det aktiva, relevanta och aktiva TCO som kommer med Nordmark?0 kommentarer: