Nu är det dags att ta sats....

SKTFs valutskott har talat och lagt fram sitt förslag. Annika Strandhäll föreslås som ny ordförande. Det är bra. Annika är en positiv kraft, en framåtkraft, som engagerar och berör. Det behöver vi nu mer än någonsin. Nu återstår "bara" ett extra förbundssmöte där beslutet fattas.

Vi står inför en jätteresa. Nytt namn, nya frågor, nya utmaningar och tuffa mål. Och det är här vi behöver den offensiva kraften, fylld med optimism och nytänk. Vi kommer inte få något gratis, hårt jobb och kraftsamling är det som behövs.

Jag tror att tre av nycklarna till framgång i detta fall är följande (och jag hoppas den nya förbundsstyrelsen också arbetar med detta) ;

* Nytänk. Våga tänk nytt. Ännu mer. För att bli ett dynamiskt förbund som följer samtiden måste vi våga se över våra interna strukturer och uppdrag. Hur attraherar vi fler och nya personer att engagera sig? Hur utbildar vi våra förtroendevalda och medlemmar? Hur kan och får vi organisera våra klubbar, avdelningar och medlemmar? Förutsättningarna för det fackliga arbetet förändras i en allt snabbare takt då samhället i stort förändras i en allt snabbare takt, vi behöver kunna anpassa oss efter det. Det fackliga arbetet måste genomsyras med ett medlemsperspektiv och inte i ett interorganisatoriskt. Vi måste ännu mer bli en organisation som styrs underifrån, där engagemang uppmuntras och kommer ifrån gräsrötterna där förbundsstyrelsen sitter som en visionsutvecklare och resurssamordnare. Här hoppas jag att den nya förbundsstyrelsen vågar vara en offensiv kraft och vågar fortsätta det påbörjade arbetet med att ta makten över den fackliga tiden- och den fackliga organisationen.

* Medlemsfokus. Tänk brett, stärk yrkesfokuset. Detta kan ses som en paradox men jag ska försöka förklara hur jag menar. Yrkesfokuset är, vad jag tror, en vinnare sett ur ett potentiellt rekryteringsperspektiv. Jag tror att nyckeln till detta ligger på det lokala planet. Det är där vi måste lägga både kraft, resurser och engagemang. Det är avdelningar och klubbar som behöver uppbackningen och dessa resurser för att genomföra det. Det är lokala satsningar på yrkesombud och yrkesfrågor som kommer ge resultat. Jag hoppas att den nya förbundsstyrelsen också vågar att göra denna satsning, och denna "decentralisering" som det innebär. Då vi som förbund organiserar väldigt många yrkesgrupper så tror jag detta är extremt viktigt. Det är här paradoxen ligger. För jag tror, att om vi ska bli framgångsrika i detta måste den nya förbundsstyrelsen fortsätta tänka väldigt brett och visionsinriktat. Jag tycker det är av yttersta vikt att man i förbundsstyrelsen vågar släppa yrkesfrågorna ut till där dem är aktuella. Det vore förödande om man i förbundsstyrelsen väljer att se sitt uppdrag som representant för en yrkesgrupp och att det är i förbundsstyrelsen yrkesfrågorna löses. Därför tror jag på en styrelse som representeras av bredd, personer med en övergripande inblick över alla de medlemsgrupper vi organiserar och som vågar ge resurser och satsningar på det lokala planet.

*Våga tycka och våga synas. Det är dags att släppa tryggheten och vår comfortzone. Vill vi på allvar säga vad vi vill åstakomma. Min uppmaning till nya förbundsstyrelsen är att fortsätta det påbörjade arbetet att bli mera tydliga och mer modiga i vad vi kommunicerar. Jag tror inte på att vara mellanmjölksalternativet, dvs de som tycker lite om mycket men inte tillräckligt mycket för att vara relevanta. Vi måste lyssna på våra medlemmar, och framför allt, våra potientiella medlemmar. Vilka frågor är viktiga idag? De frågor ska vi driva, och det med kraft och i alla arenor vi kan. Vi måste även se över hur vi förmedlar det vi vill. Om ingen förstår det vi vill, hur ska vi då kunna nå framgång och förståelse för våra frågor? Det är extremt viktigt att vi vänder oss till våra medlemmar och potentiella medlemmar och inte hoppar över det ledet och direkt vänder oss till våra motparter och till politiken. Kom ihåg att vår vision om ett arbetsliv där alla får plats och behövs förpliktar. Vi får aldrig kompromissa där, vilket måste synas i vårt budskap och i våra avtal.

0 kommentarer: