Fågel fenix eller början till slutet...

Mona Sahlin avgick. Alla pratar om "den totala krisen" och socialdemokratins undergång.
Alliansen sitter och småmyser och drar på munnen i smyg. Alla ledande socialdemokrater svär sig fria från Sahlin och hennes politik.

Jag tror, tvärtom att detta kan markera nystarten för socialdemokraterna. Nu kan man på allvar påbörja det stålbad och den uppdatering av politik som varit så nödvändig de senaste 15 åren men nu på slutet visat sig vara akut.

Nu får man en möjlighet att både förnya sitt ansikte utåt och sin politik. Kom ihåg att Moderaterna var i nästan exakt samma sits efter Bo Lundgrens katastrofval och innan statsminister Reinfeldts intåg. Idag regerar man landet.

Det främsta problemet för (S) är att man inte har en politik som människor identifierar sig med, förrutom de som är sjuka och arbetslösa. Man behöver raskt titta i kalendern och faktiskt identifiera vilket årtal vi nu lever i. Världen står inte still. Dessvärre har (S) gjort det.

Jag är helt övertygad om att socialdemokratin har en plats i det moderna samhället, men man behöver självklart ändra och uppdatera sin politik. Man kan inte gå till val och upplevas som ett part som enbart vill beskatta och göra livet lite svårare för "gemene man". Nu finns chansen att ta täten när det gäller en politik som sätter ett hållbart samhälle på agendan, där vi tar modiga steg -framåt- och vågar pröva nya vägar. Där vi jobbar förutsättningslöst utifrån människors faktiska vardag och inte enligt gammal praxis.

Man kan faktiskt vara progressiv och ansvarstagande (även om nuvarande regering inte direkt visar att det är möjligt). Det ska löna sig att jobba, men du ska inte bli sparkad på om du har oturen att bli sjuk eller gammal. Det ska såklart vara lätt att verka som entrepenör och företagare utan att för den delen behöva rea-ut arbetskraften eller försämra arbetsvilkor. Det går naturligtvis att främja både tillväxt och utveckling medans man samtidigt ställer om till ett hållbart samhälle som våra barn och deras barn kan växa upp i.

Låt förändringen börja. Det är verkligen på tiden.

0 kommentarer: