Ändring i Västerås ineffektiva stad?

Enligt min uppfattning är skattebetalarnas pengar något man ska vara ytterst rädd om och något man bör eftersträva skall satsas tillbaka på skattebetalarna. Detta är applicerbart på alla nivåer; stat, landsting och kommun. Skattepengar skall gå till verksamheter som gynnar alla medborgare, med andra ord; vård, skola, omsorg, kultur och enligt mig, ett av det viktigaste; för att driva utvecklingen och gå i bräschen för vår levnadssätt till ett hållbart sådant.

Att satsa på kärnan i dessa områden borde således vara av högsta prioritet.

Att se till att våra äldre har kompetent personal, och tillräckligt med sådan för att ge dem värdighet och kvalitet.

Att våra barn har bra lärare, förskolelärare och annan personal som kan ge det individuella stöd och förutsättningar, i lugna och trygga klassrum som varje barn i ett framåtsträvande land kan få.

Att alla våra sjuka har rätt till den bästa och snabbaste vården, att det finns personal och utrymme nog och att alla är lika mycket värda, även om man är sjuk.

Att kulturen är för alla. Kultur är så mycket mer än tavlor eller teater. Det handlar om fritid, sport och musik. Alla ska ha rätt till kultur. En satsning på det offentliga rummet sett ur ett kulturperspektiv. Parker, skogar och bad.

Att gå först och vara modig när det gäller att skapa ett schysst och ansvarstagande samhälle. Där vi samexisterar med vår nutid istället för att tro oss ha en ensamrätt för att finnas. Satsningar för att minska miljöpåverkan, satsningar på alternativa energilösningar, ekologiska nybyggen etc.

Dett är välfärdens kärna enligt mig. En kärna samtliga partier påstår sig på ett eller annat sätt förespråka och enligt olika metoder. Jag har då en stilla undran som gror i mitt huvud. Hur kommer det sig att man då i Västerås väljer att prioritera intern administration, bygger upp oflexibla och trögflytande organisationer så stora att man tappar all möjlighet att snabbt möta upp omvärldens förändringar, "leker" intern-affär mellan den egna organisationen- dessutom på ett sätt som gör att resurserna hamnar på helt fel ställen istället för ute i verksamheterna?

I Västerås stad finns det radvis med förbättringsområden. Det finns massor med utmaningar att möta. Men det många av de lokala politiker och beslutsfattare i Västerås verkar ha missat en väldigt viktig frågeställning, nämligen; Varför gör vi det här?

Väldigt många gånger verkar det som att Västerås stad har Västerås stad som självändamål. Man verkar ha missat att stadens syfte ; att på bästa sätt ge medborgarna i den den service de behöver. En kommun har inget syfte utan sina medborgare och följldaktligen saknar då en kommun existensberättigande om man inte företräder medborgarnas vilja eller rätt.

Att privatisera och sälja ut kommunala bolag och verksamheter bara för sakens skull är det närmaste självmål man kan komma. Jag är inte per automatik emot privatiseringar, däremot är jag emot att sälja ut saker som tillhör välfärdens kärna. Man kan privatisera vissa saker, och på så vis få ner kostnader och på så vis ta ansvar för skattepengarna. Till exempel IT funktioner, reproprodukter etc. Här kan kommunen spara pengar genom att köpa in dessa tjänster, som blir betydligt billigare än att staden själv ska bygga upp en tryckeriverksamhet, en IT organisation, ett eget lönesystem etc. Som det är nu har man en egen organisation som har ensamrätt, och därmed sätter löjliga priser på sina tjänster. Pengar som tas från verksamhetens kärna och läggs till någon intern-IT konsultbyrå. Varför ska man välja att lägga resurserna i en sådan?

Men vissa saker är bara vansinnigt att privatisera. Ta som missbrukarvård och servicehus som exempel. Detta är verksamheter som inte generar några egna pengar och oftast är det samhällets svagaste röster som tas omhand. Självklart skall dessa verksamheter vara så effektiva som möjligt. Skattebetalarna ska inte behöva betala enorma summor som försvinner bort i byråkrati eller overhead kostnader. Men hur tror ni det blir när man privatiserar dessa?
Var tror ni vinsten ligger? För det är ju inte så att när en privat aktör tar över så gör dem det utav goodwill och för att man drivs av en lust att av ren välvilja ta hand om dessa verksamheter. Man gör det för att man ser att det finns en potential att tjäna pengar. Skattebetalarnas pengar.

Hur tror ni man tjänar pengar på dessa verksamheter? Genom att bygga ut kvaliteten och se till att det finns mycket personal, de bästa lokalerna eller tekniken utan att för den delen öka kostnaden? För märk väl att kostnaden ska vara densamma som om det vore kommunen själv som utförde tjänsten. Nej. Såklart inte. Det enda man kan göra för att "tjäna" pengar är att dra ner på kvaliten. Minskad personal eller ingen tillsättning av vakanta tjänster, eller minskade löner (vilket ger en minskad kompetens), minskat underhåll av lokaler och miljö, resor, större grupper osv osv, återigen genom en minskad kvalitet. Det är det enda sättet man kan få en verksamhet som bara kostar att ha få överskott. Detta överskott förvandlas sen till vinst för ett privat företag. En bråkdel av de pengarna återkommer i form av nya skatteintäkter.
I min värld skulle ett kommunalt överskott i en av dessa verksamheter återinvesteras i verksamheter för att öka kvalitén, säkerheten och känslan av sammanhang. För överskottet skulle kanske en till personal kunnats anställas, vilket skapat arbetstillfällen. Eller ny materiell eller teknik inhandlats, vilket skapat arbetstillfällen (eller åtminstonde försäljning som återgenererar skatteintäkter som återinvesteras i välfärden).

Paradoxalt nog tycker jag att den kommunala verksamheten har mycket att lära av den privata motsvarigheten. Kommunen måste bli bättre på att minska sina overheadkostnader och minska sin dyra byråkrati.

Men återigen, jag är inte emot alla privata initiativ. Många är de duktiga entrepenörer och företagare som är väldigt duktiga. Låt dem få finnas, men ge inte bort kommunala kärnverksamheter som åderlåts för att generera snabb avkastning. Ge dem chansen att själva bära sina kostnader och bygga upp sin verksamhet med samma krav på kvalitet, kostnad och omsorg men utan skattebetalarnas pengar som insats. Det borde rimligtvis även synliggöra att dessa verksamheter inte är några vinstmagneter dessa verksamheter handlar om.

Dock så har fallet inte varit nu. Under de senaste 4 åren har man sålt av, privatiserats och låtit organisationer svälla till bristningsgränsen utav byråkrati (här är proAros ett lysande exempel på hur en ineffektiv organisation kan svälja väldigt mycket resurser som skulle kunnat gått till den direkta verksamheten istället). Detta är sorgligt. Jag tycker att vår gemensamma välfärd och vår gemensamma utveckling skall vara till gagn för mitt barn. Och hennes barn. Och deras barn. Inte bara för mig. Det är ineffektivt, klumpigt och väldigt kortsiktigt tänkt.

När det gäller att våga vara först när det gäller ett hållbart samhälle har inte heller Västerås stad varit det föregågnsexempel man skulle kunna vara. Var är alla offensiva och nytänkande satsningar på klimat och miljöfrågor? Det man har gjort är för lite och det går för långsamt.

Nu har dock valet lite smått nyckfullt gjort att det blivit maktskifte i staden. In kommer de rödgröna. Nu är frågan, har de modet att ta ansvar för både kvaliteten i verksamheterna och att leda Västerås in till ett mer hållbart samhälle där alla får finnas och synas och där respekten för miljön och naturen är ett självklart steg?

Är den ljusnande framtiden vår eller är det samma lika med en annan färg? Det visar sig. Upp till bevis!

0 kommentarer: